rsz verkeersbord polmanstraatBebording Polmanstraat: De verkeerscommissie heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om op de Polmanstraat een meer duidelijke bebording aan te brengen voor aanduiding van de juiste rijrichting Namelijk bij de Zuiderweg een aanduiding éénrichtingsweg en in combinatie hiermee op de hoek met de Elmersmastraat het verkeersbord gesloten rijrichting, met uitzondering voor fietsers.
Verkeersbord RVV C03
Verkeersbord RVV C02
 
Reden: 
In de Polmanstraat geldt één rijrichting vanaf de Zuiderweg maar dit is niet aangegeven bij de Zuiderweg. Pas voorbij de Polmanheem is een bord geplaatst met inrijverbod vanaf de hoek Elmersmastraat. Gevolg is dat bezoekers van de Polmanheem, dus vanaf de Zuiderweg, daarna soms direct terug over de Polmanstraat, dus tegen de rijrichting in, meteen weer de Zuiderweg willen oprijden. Zij komen dan geen verkeersbord tegen die hen de juiste richting aanwijst.  Bovendien is dit onveilig. Door de bocht in de Zuiderweg bij de Halmstraat en door de spoorwegovergang is vanuit de Polmanstraat weinig zicht op het aankomend verkeer over de Zuiderweg.
Twee verkeersbesluiten door de gemeente:
  1. Max. snelheid Aduarderdiepsterweg: Op de Aduarderdiepsterweg wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 60 km/u. Na de zomervakantie zal de maatregel ingaan. De Aduarderdiepsterweg ligt buiten de bebouwde kom van Hoogkerk , Hier geldt nu een max. snelheid van 80 km/uur. In 2001 heeft de gemeenteraad het ‘Wegencategoriseringsplan’ vastgesteld. Hierin is de Aduarderdiepsterweg reeds opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg met een wettelijk toegestane snelheid van 60 km/uur. Volgens de politie is handhaving geen probleem. Klik op: icon Verkeersbesluit tot het instellen van een 60 km p uur zone op de Aduarderdiepsterweg
  2. Gele streep deel Jan Bulthuisstraat: Aan de Jan Bulthuisstraat is een supermarkt. Bevoorradingsverkeer stuit soms op problemen. Na het lossen rijden de vrachtwagens vanuit de Jan Bulthuisstraat rechtsaf de Jordenstraat in. Daarvoor heeft een vrachtwagen de volledige breedte van de Jan Bulthuisstraat nodig. Soms staat er aan de kant van de woningen binnen vijf tot tien meter van de kruising een auto geparkeerd. In die situaties is het niet mogelijk om de Jordenstraat in te rijden. Vrachtverkeer moet dan rechtdoor door de woonwijk rijden. Dat is een ongewenste situatie. Om hierin tegemoet te komen wordt voorgesteld een gele band aan te brengen over een afstand van 10 meter in de Jan Bulthuisstraat. Bewoners kunnen parkeren in de vakken aan de overkant. Volgens de politie is handhaving geen probleem. Klik op icon Verkeersbesluit aanbrengen gele band Jan Bulthuisstraat
Bezwaar tegen de besluiten
U kunt schriftelijk bezwaar maken. Zie op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming van de gemeente, telefoon (050) 367 74 83.
 
 
 
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden