Begrenzing parkeerverbod fietsen Station Noord
Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen; gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; heeft het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod station Groningen Noord (APVG 2009) vastgesteld. 
Artikel I Aanwijzingsbesluit
Om het gebied omsloten door de Van Oldenbarneveltlaan (gedeeltelijk) en de Kastanjelaan (gedeeltelijk), waarvan de juiste begrenzing op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven, aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:12, lid 3 en lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009. Dit betekent dat fietsen en/of bromfietsen alleen gestald mogen worden in de daarvoor bestemde ruimtes en dat de maximale stallingsduur twaalf dagen is.
Afbeelding aanklikken voor vergroting
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden