Wijkkompasafbeeldingen.png
De gemeentelijke Wijkenquête Leefbaarheid 2016, waaraan ruim 8.300 inwoners hebben meegewerkt is voltooid. De uitkomsten zijn o.m. verwerkt in het Stadskompas, een nieuwe digitale en interactieve manier om gegevens over de stad, de beleidsthema’s en de wijken te bekijken. Iedereen kan het zelf uitproberen, via os.groningen.nl/basismonitor
Klik hier voor het Wijkkompas Tuinwijk
Door aanklikken van de kompasthema's in de gekleurde vakken krijg je meer informatie, zoals vergelijking met andere wijken/stedelijk gemiddelde door middel van een staafdiagram. Niet alle vakjes geven respons.

De Tuinwijk is steeds meer een gemiddelde wijk geworden wat veel onderwerpen betreft. Wel is het aantal inbraken nog steeds extreem laag en worden o.a. de voorzieningen voor jongeren en ouderen hoog gewaardeerd. Ook het voorzieningenniveau wordt zeer hoog gewaardeerd. De waardering voor de woningen is echter vrij beperkt en de WOZ.-waarde behoorlijk laag. Over het onderwijs is men ook niet echt enthousiast. Er is blijkt relatief veel overgewicht te zijn. Nog steeds is de Tuinwijk een jonge wijk, maar op veel andere items is de score erg gemiddeld. (Wat overlast , sociale samenhang , actief in de buurt , enz. enz. betreft springen de Tuinwijk er niet meer bovengemiddeld positief uit.
Door aanklikken van de kompasthema's in de gekleurde vakken krijg je meer informatie, zoals vergelijking met andere wijken/stedelijk gemiddelde door middel van een staafdiagram. Niet alle vakjes geven respons.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden