Team Tuinwijk Schoon Martin Brouwers Wolter Bos Jan Mulder Roy Rikken Besim Bytyqi. Martin Brouwers Wolter Bos Jan Mulder Roy Rikken Besim BytyqiIn 2016 konden bewoners via het ‘wijkwethoudersbudget’, ofwel wijkbudget, voor het eerst zelf bepalen waar gemeentelijk geld aan uitgegeven moest worden. Zij weten vaak waar het meest behoefte aan is. In stadsdeel West, met wijkwethouder Paul de Rook, is daarvoor de jaarlijkse wijktop in het leven geroepen. Men maakt keuzes en stelt de prioriteiten. Voorheen bepaalde de gemeente over de wijkverlanglijstjes. 
Financiën
Voor de uitvoering van de wijktop is er een ‘wijkbudget’ van € 3 per inwoner. Voor heel stadsdeel West 2 ton. In 2016 was nog het kiezen centraal, de uitvoering is grotendeels in 2017. In een wijktop gaat het niet om de reguliere taken van de gemeente. Wél kunnen wensen voor de wijktop daarmee gecombineerd worden. Dan is er dus meer budget dan € 3 per inwoner. Het resultaat wordt aan de wijkbewoners voorgelegd
Volledige informatie
Op Internet staan de verschillende onderwerpen die in de wijktop zijn behandeld. Ga naar west050.nl (voortaan onder de knop Links->gemeente) of Download hier als PDF  
Foto aanklikken (Team Tuinwijk Schoon Vlnr. Martin Brouwers, Wolter Bos, Jan Mulder, Roy Rikken & Besim Bytyqi)
Hieronder een samenvatting voor  de wijktop Tuinwijk
De laatste grootschalige renovatie is recent afgerond en daardoor wonen nieuwe groepen in de wijk; jongeren en in de leeftijd 40-50 jaar
  • Betaald parkeren. Sinds de naastgelegen Plantsoenbuurt betaald parkeren heeft, is er veel parkeeroverlast. Bewoners hebben zelf onderzoek gedaan en uit hun enquêtes blijkt dat een meerderheid wil dat de gemeente betaald parkeren invoert. 
    Status: de gemeente heeft het in onderzoek, maar het kan binnen het gebiedsbudget worden uitgevoerd. Hiervoor is € 10.000,00 gereserveerd. Daarnaast is er geld uit het programma Verkeer van de gemeente.
  • Versterken beheer buurtcentrum TuinPad. Het is een gloednieuw gebouw waar veel activiteiten worden georganiseerd. Ook clubs van buiten de Tuinwijk maken er gebruik van. Beheer door uitsluitend vrijwilligers bleek in het afgelopen jaar niet te werken. Het is nu zoeken naar een nieuw evenwicht, met deels vrijwillig en deels betaald beheer.
    Status: voor 2017 is het beheer geregeld volgens deze nieuwe formule. De geschatte kosten zijn € 10.000,00 en komen uit het gebiedsbudget.
  • Continuïteit Zwerfvuilteam. Het zwerfvuilteam dat de wijk schoon en netjes houdt bestaat uit een vaste groep wijkbewoners die dit al jaren doet. Als er een redelijke vrijwilligersvergoeding is, zullen andere wijkbewoners gemakkelijker hun taken overnemen. Dat is goed voor de continuïteit en de borging van een schone Tuinwijk.
    Status: de wijk heeft hiervoor zelf € 1.960,00 gereserveerd uit het wijkbudget.
Uitgaven en plannen 2016
Wijkbudget, 1536 inwoners x € 3,- = € 4.608,-
Bewonersbeheer Tuinwijk € 33.352,-
Totaal € 37.960,-
 
Ook gerealiseerd in 2016
De Bessemoerstraat is ingericht als fietsstraat. Het is onderdeel van de slimme fietsroute naar Zernike.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden