In september 2016 is het bewonersoverleg in de Tuinwijk, het zogenaamde Heel de buurt-overleg opgehouden te bestaan. Deze vorm van wijkoverleg, waarbij ook nogal wat professionele werkers van gemeente, politie en woningbouwcorporaties aanwezig waren, had vooral een functie zolang de Tuinwijk een stadsvernieuwingswijk was. Dit alles ligt inmiddels al een flinke tijd achter ons. De Tuinwijk is in veel opzichten een sterk veranderde en vernieuwde wijk geworden. Daar hoort een andere vorm van bewonersoverleg bij. Daarnaast gunt de gemeente Groningen aan de Tuinwijk een nieuw experiment m.b.t. het toekennen van geld voor leefbaarheidsbevorderende activiteiten. Tuinwijk-bewoners kunnen verzoeken om een bijdrage voor dit soort initiatieven bij het wijkoverleg indienen, dat dan beslist over de toekenning.
Samen met het opbouwwerk in de Tuinwijk (mevrouw Julia Vlietstra, zie elders in deze Tuinfluiter), zoekt het bestuur van de Wijkvereniging naar nieuwe overlegvormen en vooral ook naar een verbreding van de contacten met de Tuinwijkbewoners. Voor de nieuwe overlegvorm liggen er in ieder geval twee duidelijke taken:
  • Het vaststellen van nieuwe aandachtspunten met een hoge prioriteit voor de hele Tuinwijk.
  • Het verdelen van geld voor leefbaarheidsactiviteiten, dat door de gemeente aan de Tuinwijk ter beschikking wordt gesteld.
In principe wordt er gezocht naar een contactpersoon in elke straat in de Tuinwijk, die samen met het bestuur van de Wijkvereniging overlegd over deze taken, op tafel brengt wat er voor thema’s in de wijk leven en aangeeft waar bewoners met betrekking tot de leefbaarheid in ruime zin behoefte aan hebben.Er is een (beperkt) budget om activiteiten/ thema’s vorm te geven.
Van deze contactpersoon wordt verwacht dat zij/ hij zich op de hoogte stelt/ wil stellen van wat er speelt in de straat en waar de bewoners behoefte aan hebben. Deze contactpersoon fungeert dan als een soort spreekbuis voor de bewoners. Voeling met en interesse voor de bewoners uit de straat zijn dus wel van belang bij deze “functie”. (Ter informatie: de huidige speerpunten voor de Tuinwijk zijn: een opvolging van het overlegmodel Heel de Buurt; voortzetting Zwerfvuil - en Onkruidteam Tuinwijk en versterken van professioneel beheer in het TuinPad. Het betaald parkeren is inmiddels een gemeentelijk zelfstandig traject geworden)
 
De komende maanden zal, ook in overleg met de bestaande bewonerscomités en het opbouwwerk, het model verder uitgewerkt worden. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Tuinwijk op 20 januari aanstaande zal ook nader op het idee worden ingegaan. Reeds nu roepen we wijkgenoten op eens na te denken over een mogelijke vorm van en deelname aan dit Tuinwijk-overleg.
Namens het bestuur van de wijkvereniging en het opbouwwerk Tuinwijk,
Derk Jaap Bessem
 
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden