GemeentegroningenlogoOp basis van suggesties uit participatietraject is het College van B&W tot de volgende afwegingen gekomen:
Volledige documentatie, incl politieadvies, uitwerking zie Overzicht Tracékeuze Fietspaden Paddepoel en Selwerd (Hieronder persbericht)
  •  Fietspad Park Selwerd over bestaand traject.  Burgemeester & Wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Slimme Fietsroute door Park Selwerd over het bestaande traject te laten lopen. Door het huidige fietspad te verbreden en te verbeteren kunnen in totaal 13 bomen blijven staan die bij uitvoering van het oorspronkelijke ontwerp zouden moeten wijken. De suggesties om gebruik te maken van het bestaande fietspad en deze ook iets minder breed te maken (4 i.p.v. 4,5 meter), zijn gedaan tijdens de participatiebijeenkomsten die in de buurt zijn gehouden.Het bestaande fietspad door Park Selwerd is de meest rechtstreekse fietsroute tussen de binnenstad en Zernike Campus. Naar aanleiding van de participatie is het oorspronkelijke plan losgelaten en een nieuw ontwerp gemaakt. Voordelen van dit nieuwe ontwerp zijn niet alleen het sparen van een deel van het groen, maar ook een kostenbesparing van 300.000 euro.
  • Fietspad langs noordelijke ringweg Voor het geplande fietspad langs de noordelijke ringweg houdt het college vast aan het oorspronkelijk gepresenteerde voorkeurstraject. Deze loopt aan de zuidkant van de ringweg. Alternatieve routes hebben teveel nadelen. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid en kosten. Maar ook omdat fietsers dan meer zouden moeten omrijden en er minder verbinding is met de woonwijken. Wel wil het college graag tegemoet komen aan de wensen van de bewoners om het groen zoveel mogelijk zijn huidige functie te laten behouden. Samen met de bewoners van de Planetenlaan en de woningcorporaties zal een landschapsplan worden gemaakt om het gebied prettiger en sociaal veiliger te maken. Bovendien zijn op basis van de participatie het oorspronkelijke ontwerp en de constructie ter hoogte van de Ranonkelstraat aangepast. Hierdoor kan de voor de bewoners belangrijke groenstructuur behouden blijven. Ook kunnen zeven karakteristieke Abelen waarschijnlijk blijven staan.
  • Fietspad langs het spoor. Voor het fietspad langs het spoor Groningen-Sauwerd lijkt op stedelijk niveau het oorspronkelijke plan langs de noordkant van het spoor de beste keuze, maar er valt ook een alternatief te overwegen dat o.a. via de Stadhouderslaan loopt. Het college heeft voor dit fietspad nog geen definitieve keuze gemaakt. Eerst komt er een goed participatieproces waarbij ook de bewoners van de Stadhouderslaan zijn betrokken. Het college zal dit oppakken in relatie tot de toekomstplannen van de provincie voor de de fietsplusroute van Winsum naar Groningen.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden